Е-ПЛАЌАЊЕ

telefonija

Со Е-плаќање на Мој Телеком брзо, едноставно и сигурно плаќајте ги сметките преку интернет.

Е-СМЕТКА

telefonija

На Мој Телеком имајте постојан увид во вашите сметки, и дајте свој придонес во заштита на околината.

Поволности

telefonija
  • Активирање ТВ пакети
  • Закажување снимање на MaxTV
  • Проверка на MaxADSL сообраќај
  • Дополнување кредит на T-Mobile припејд број