Moj Телеком

Е-ПЛАЌАЊЕ

Со Е-плаќање на Мој Телеком брзо, едноставно и сигурно плаќајте ги сметките преку интернет.

Е-СМЕТКА

На Мој Телеком имајте постојан увид во вашите сметки, и дајте свој придонес во заштита на околината.